Załadunek oraz rozładunek towaru – o czym należy pamiętać?

Zanim towar trafi do rąk klientów musi przebyć bardzo długą drogę. Elementami składającymi się na dostarczenie produktów do odbiorcy, jest m.in. załadunek oraz rozładunek towaru. W tym wpisie całą uwagę skupimy na tych dwóch elementach.

Załadunek oraz rozładunek to dwie czynności, które mogą wygenerować poważne błędy, w których nawet najmniejszy z nich może spowodować bardzo duże straty, dlatego tak ważne jest, aby te dwa elementy funkcjonowały bez żadnych zakłóceń. 

Kto odpowiada za rozładunek oraz załadunek towaru?

Odpowiedzialność za rozładunek towaru w większości przypadków spoczywa na operatorze logistycznym. To w jego obowiązkach jest dopilnowanie, aby towar został bezpiecznie rozładowany, zgodnie ze wszelkimi dokumentami. W tym miejscu operator logistyczny musi dokładnie sprawdzić wszystkie elementy, tak aby wychwycić ewentualne błędy, które nie powstały z jego winy. W przypadku załadunku również odpowiedzialność spoczywa na operatorze logistycznym. Towar musi zostać załadowany zgodnie z procedurami oraz oczekiwaniami klienta. Nie bez znaczenia jest również rola osoby odpowiedzialnej za przewóz towaru, czyli przewoźnika. Do jej obowiązków należy, oprócz bezpiecznego dostarczenia produktów z punktu A do punktu B, nadzorowanie procesu załadunku oraz rozładunku, jak i informowanie i reagowanie w momencie wystąpienia nieprawidłowości.

Załadunek oraz rozładunek towaru - o czym należy pamiętać?

O czym należy pamiętać, realizując załadunek oraz rozładunek towaru?

Prawidłowy załadunek i rozładunek towaru odnosi się oczywiście do tego, aby w dane miejsce trafił odpowiedni towar, jednak nie tylko ten aspekt jest ważny. Należy pamiętać, że prawidłowy załadunek i rozładunek ma wpływ na bezpieczeństwo produktów, kierowcy pojazdu i innych uczestników ruchu. Z tego względu należy przeprowadzać go zgodnie z przyjętą procedurą, odpowiednio zabezpieczyć i unieruchomić towar na czas transportu.

Najważniejszą rzeczą w trakcie załadunku jest niedopuszczenie do przeładowania pojazdu. Nieprawidłowości w  tym zakresie nie tylko obejmują kary finansowe, ale stanowią realne zagrożenie dla uczestników ruchu. Przeładowany pojazd ma gorszą sterowność, a jego droga hamowania jest zdecydowanie wydłużona. Kolejnym ważnym aspektem jest rozłożenie towaru, który powinien być tak umieszczony w naczepie, aby nie obciążał jednej ze stron pojazdu, ponieważ pojazd ze źle rozłożonym towarem może w trakcie jazdy się np. przewrócić. W prawidłowym rozmieszczeniu produktów pomaga system WMS, np. taki, który aktualnie wdrażamy w LCL Logistic. System możemy skonfigurować tak, aby zaplanował sekwencję załadunku w sposób najbardziej efektywny i zgodny z DMC ładowanego pojazdu. Kolejny ważny aspekt to prawidłowe zabezpieczenie towaru przed przemieszczaniem się, jednak o tym aspekcie więcej możecie przeczytać Jak prawidłowo zabezpieczyć ładunek w transporcie?

Na sprawną realizację załadunku oraz rozładunku ma wpływ oczywiście zaplanowanie całej akcji, tak aby nie występowały przestoje, a cały proces przebiegał bardzo sprawnie. Wykorzystywanie specjalistycznych maszyn, takich jak wózki widłowe, które w znacznej mierze przyczyniają się do skrócenia czasu załadunku oraz rozładunku. Warto zaznaczyć w tym miejscu, że rozwiązanie z jakiego korzysta LCL Logistic tj. wózki widłowe o wydłużonej długości wideł, które pozwala na przemieszczanie jednocześnie 2-3 palet zamiast jednej, co znacznie skraca czas całego procesu załadunku i rozładunku.

Nie należy zapominać, że każda osoba w zespole, do której obowiązków należy rozładunek oraz załadunek towaru powinna posiadać wiedzę dotyczącą prawidłowego wykonywania tych czynności, tak aby wyeliminować możliwe błędy, które mogą skutkować dużymi opóźnieniami, a co za tym idzie stratami finansowymi.

Rozładunek i załadunek towaru a operator logistyczny 

Podsumowując rozładunek oraz załadunek towaru to dwa elementy, które są nierozłącznym elementem łańcuchu dostaw. Prawidłowy ich przebieg pozwala na szybką realizację procesu zamówienia oraz bezpieczne dostarczenie produktów do miejsca docelowego. Korzystanie z usług profesjonalnego operatora logistycznego, pozwala na zapewnienie prawidłowego załadunku oraz rozładunku, dając gwarancję wykonania usługi na jak najwyższym poziomie.