fbpx

Program WMS jako wsparcie w zarządzaniu magazynem

Prowadząc dyskusję o magazynach oraz ich wyposażeniu, w pierwszej kolejności zawsze należy uwzględnić zagadnienie samej logistyki magazynowej. Pod jej pojęciem kryje się każde działanie mające na celu optymalizację funkcjonowania danego obiektu oraz całościowe zarządzanie łańcuchem dostaw na każdym etapie. To realizacja, nadzór oraz kontrola operacji związanych z działalnością magazynu. Czyli tak naprawdę, sprawne działanie magazynu to następstwo prawidłowo zaplanowanych i wdrożonych działań logistycznych.

Działania logistyki magazynowej mają na celu głównie przyspieszenie operacji magazynowych, optymalizację wykorzystania powierzchni oraz zmniejszenie strat. Prawidłowe wdrożenie tych działań zaowocuje brakiem przestojów w dostawie towarów, redukcją liczby błędów, stałą dostępnością produktów oraz zmniejszeniem kosztów działalności samego magazynu — te cechy z kolei znacząco poprawiają konkurencyjność firmy.

Oprogramowanie WMS: Skuteczne zarządzanie logistyką magazynową

By maksymalnie zmniejszyć ilość błędów, usprawnić proces przepływu danych oraz sposób przechowywania ich, a także zaoszczędzić czas (a wszak czas to waluta), procesy logistyczne w magazynie musiały zostać zautomatyzowane. Dziś w zarządzaniu pomagają specjalistyczne oprogramowania komputerowe, takie jak system informatyczny WMS (Warehouse Management System), stworzony wyłącznie z myślą o specyfice działania magazynu. WMS dysponuje szerokim wachlarzem funkcji niezbędnych w koordynowaniu codziennej pracy magazynu — dodatkowo może zostać zintegrowany z systemem ERP, któremu dedykowany był nasz poprzedni artykuł. WMS w porównaniu do systemu ERP daje możliwość realizacji dużo bardziej zaawansowanych operacji logistycznych. 

Główne funkcje oprogramowania WMS polegają na organizacji samego przebiegu przyjęcia towarów, optymalizacji sposobu składowania, wspomaganiu przebiegu procesu etykietowania i kompletacji oraz aktualizacji informacji o stanie zasobów w magazynie. System ten zawiera szereg specjalistycznych modułów, z których każdy odpowiada za konkretne procesy logistyczne w magazynie. Za jego pomocą jesteśmy w stanie zarządzać dowolną ilością magazynów, uwzględniając ich podział na różne obszary i miejsca magazynowe. Dokonujemy rozróżnienia na magazyn fizyczny, czyli miejsce z określoną powierzchnią i ilością miejsc składowania, oraz magazyn logiczny — zazwyczaj nieograniczony ilościowo przez system, tworzony według kryteriów takich jak rozmiary produktów, branże czy dostawcy. Tak więc za pomocą WMS można posługiwać się strukturami logicznymi magazynu, bez ich fizycznego wyodrębnienia.

Program WMS jako wsparcie w zarządzaniu magazynem

Nowoczesne rozwiązania informatyczne: Niezbędne narzędzia w logistyce magazynowej

Wysoki poziom specjalizacji, mnogość opcji konfiguracji oraz elastyczność integracji z innymi systemami to najważniejsze zalety systemu WMS. Dziś rozwiązania tego typu są podstawą funkcjonowania wielu centrów logistycznych (w tym naszej spółki LCL Logistic), stanowiąc dla pracowników ważne narzędzie ich pracy. Bez możliwości wykorzystania nowoczesnych rozwiązań informatycznych nasza rzeczywistość byłaby zupełnie innego kształtu. W przypadku niektórych branż już prawie niemożliwe wydaje się funkcjonowanie w ich obrębie bez możliwości automatyzacji procesów oraz korzystania z pojawiających się nowych technologii.