Jak prawidłowo zabezpieczyć ładunek w transporcie?

W branży transportowej niezwykle ważnym elementem jest prawidłowe rozmieszczenie ładunku. Pozwala to nie tylko na dostarczenie towaru w nienaruszonym stanie, ale wpływa również na bezpieczeństwo kierowcy. 

Przepisy dotyczące zabezpieczania ładunku w transporcie

O tym, jak prawidłowo przewozić ładunek mówi Art. 61 – Prawa o ruchu drogowym, który zwraca szczególną uwagę na kilka aspektów. Najważniejszym z nich jest to, aby ładunek nie przekraczał dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu lub dopuszczalnej ładowności pojazdu. Dodatkowo ładunek nie może naruszać stateczności pojazdu, nie może utrudniać kierowania pojazdem oraz nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę.

Metody mocowania ładunku

Mocowanie ładunku uzależnione jest przede wszystkim od jego rodzaju, wagi, gabarytów oraz nadwozia samochodu przeznaczonego do transportu. Jednak, aby prawidłowo zabezpieczyć ładunek, w pierwszej kolejności należy go odpowiednio rozmieścić w przestrzeni naczepy. Chcąc wykonać to prawidłowo, możemy zastosować jedną z metod unieruchomienia ładunku.

Pierwszą metodą jest metoda blokująca, która jak sama nazwa wskazuje, polega na tym, aby towar sam blokował się wzajemnie. Druga metoda – mocująca, wykorzystuje dostępne narzędzia takie jak pasy czy łańcuchy, dzięki którym towar nie będzie się przemieszczał.

Dobór metody zależy głównie od rodzaju towaru, jaki ma zostać przewieziony. Jednak samo odpowiednie ustawienie towaru nie wystarczy. Aby mieć pewność, że produkty nie będą zmieniać miejsca położenia podczas samej jazdy, jak i w sytuacjach nagłych i niespodziewanych, należy ustawiony towar odpowiednio zabezpieczyć.  Zazwyczaj wykorzystuje się do tego pasy transportowe z napinaczami oraz maty antypoślizgowe. Dodatkowo można zastosować belki, drążki rozporowe, siatki zabezpieczające lub listwy do mocowania ładunku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami. Art. 61 Prawa o ruchu drogowym, narzędzia wykorzystane do mocowania ładunku powinny być zabezpieczone przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy.

Jak prawidłowo zabezpieczyć ładunek w transporcie?

Odmowa załadowania i rozładowania naczepy

Należy pamiętać, że w pewnych sytuacjach, istnieje możliwość odmowy załadowania bądź rozładowania naczepy. Dotyczy to okoliczności, w których naczepa, na którą ma trafić towar, jest w złym stanie technicznym lub istnieją wątpliwości czy towar zostanie przewieziony w nienaruszonym stanie. W przypadku rozładowania naczepy również istnieje możliwość odmowy wykonania tej czynności, na przykład w sytuacji, gdy brakuje dokumentów przewozowych lub gdy plomba na blokadzie drzwi naczepy została uszkodzona.

Wpływ prawidłowego zabezpieczenia ładunku w transporcie na ruch drogowy i koszty

Przewożenie towaru wiąże się z pewną odpowiedzialnością. Istotne jest przestrzeganie regulacji prawnych odnoszących się do kwestii zabezpieczenia i załadowania towaru. Prawidłowe wykonanie tych czynności ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo kierowcy oraz innych uczestników ruchu drogowego. Należy mieć również na uwadze, że przewożony towar, który został źle rozmieszczony lub zabezpieczony, może ulec zniszczeniu, co będzie generowało dodatkowe koszty.