Praca na stanowisku brygadzisty w logistyce

Brygadzista jest to jedno ze stanowisk pracy, z którym spotykamy się w branży logistycznej. Czym się zajmuje, jakie obowiązki do niego należą oraz jak zostać brygadzistą? Na te pytania postaramy się dzisiaj odpowiedzieć.

Stanowisko brygadzisty występuje nie tylko w branży logistycznej, możemy je spotkać również w firmach budowlanych oraz produkcyjnych. Należy ono do stanowisk kierowniczych, jednak jego praca obejmuje obowiązki wykraczające poza ramy kierowania zespołem.

Jakie obowiązki należą do brygadzisty?

Głównym elementem jego pracy jest wyznaczanie oraz kontrolowanie wykonywanych prac podległym mu pracownikom. Dodatkowo prowadzi nadzór nad dokumentacją oraz dba o zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednak kierowanie zespołem to nie jedyne zadanie, które do niego należy, uczestniczy on również w wykonywaniu zadań związanych z m.in. rozładunkiem, załadunkiem czy też komplementacją zamówień. 

Kierownik, a brygadzista czy to jest to samo?

Mimo że brygadzista wykonuje zadania, które kojarzą się z posadą kierownika, czyli delegowanie zadań, sprawowanie kontroli nad wynikami pracy to nie są to stanowiska tożsame. Brygadzista wspólnie z zespołem wykonuje zadania. Jest to kluczowa różnica, gdyż Kierownik ma dużo szerszy zakres obowiązków i odpowiedzialności, odpowiada on za brygadzistów i wyznaczanie zadań, które następnie brygadzista wraz ze swoim zespołem procesuje.

Jak zostać brygadzistą?

Osoba, która ma objąć stanowisko brygadzisty, powinna posiadać przede wszystkim doświadczenie związane z pracą na magazynie. Zazwyczaj pracownicy, którzy mają pełnić funkcję brygadzisty, obejmują to stanowisko w drodze awansu. Bardzo ważne jest, aby kandydat na brygadzistę oprócz umiejętności twardych, posiadał umiejętności miękkie, które pozwolą mu na efektywną organizację czasu pracy czy też pracę w zespole. Dodatkowo dostępne są szkolenia, mające na celu przygotowanie pracownika na przyjęcie nowych funkcji. 

Bardzo ważne jest obserwowanie pracowników, którzy pierwszy raz objęli tego rodzaju stanowisko pracy, np. jak radzą sobie z egzekwowaniem delegowanych zadań. Często możemy spotkać się z sytuacją, w której brygadzista boryka się z problemem dotyczącym wydawania poleceń służbowych oraz zarządzania zespołem, może to wynikać z obawy utraty sympatii wśród kolegów, z którymi dotychczas współpracował nie jako przełożony.

Praca na stanowisku brygadzisty w logistyce

Kandydat na brygadzistę, jakie powinien mieć umiejętności?

Umiejętności twarde, które powinna posiadać osoba mająca objąć stanowisko brygadzisty to obsługa programów wykorzystywanych do zarządzania magazynem, wiedza obejmująca procesy zachodzące na hali magazynowej, znajomość przepisów BHP czy też umiejętność prowadzenia specjalistycznej dokumentacji. Z kolei do umiejętności miękkich zaliczamy umiejętność pracy w zespole, rozwiązywania konfliktów, pracę pod presją czasu, komunikatywność, umiejętność organizacji pracy, jak i reagowanie na pojawiające się problemy. Dodatkowo osoba powinna cechować się uczciwością, asertywnością, sumiennością oraz pracowitością. 

Podsumowując wiedza i doświadczenie, a także umiejętność zarządzania zespołem i asertywność to podstawa do objęcia stanowiska brygadzisty. Jest to posada, w której w zależności od branży, w jakiej funkcjonuje firma, zakres obowiązków będzie się różnił. Patrząc, jak rozwija się branża logistyczna oraz jak wzrasta zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe, stanowisko brygadzisty z pewnością nie będzie traciło na wartości, a wręcz przeciwnie, jego funkcja nadal będzie kluczowa do prawidłowego funkcjonowania magazynu.

Krótki wywiad z brygadzistą w LCL Logistic

Na koniec kilka słów od jednego z pracowników LCL Logistic, który pełni funkcję brygadzisty. 

Ile czasu pracujesz już jako brygadzista? 

“Obecnie, w tej firmie pracuję już 2 lata jako brygadzista”

Co uważasz za najtrudniejsze w pracy na stanowisku brygadzisty?

“Na pewno najtrudniejsze jest koordynowanie pracy ludzi. Praca z ludźmi na początku jest zawsze ciężka, jednak z czasem współpraca nabiera dobrego kierunku. Początki są zawsze najtrudniejsze.”   

Jakie cechy, według Ciebie, powinna posiadać osoba, która ma objąć funkcję brygadzisty?

Na pewno pewność siebie i charyzmę, myślę, że są to podstawowe cechy, które powinien posiadać kandydat na brygadzistę.

Jakie wyzwania napotkałeś na początku swojej pracy jako brygadzista? 

“Na początku, głównie towarzyszył mi duży stres, z którym zmaga się każdy brygadzista zaczynając swoją pracę na tym stanowisku. Stres spowodowany nowym środowiskiem oraz sporą ilością dokumentów.”

Jaką radę dałbyś osobie, która dopiero rozpocznie pracę jako brygadzista?

“Żeby się nie zniechęcał, każdy popełnia błędy, grunt to się na nich uczyć i wyciągać wnioski.”