Kontakt

Skontaktuj się z naszym specjalistą!

Dane kontaktowe

LCL Logistic Sp. z o.o.

LCL Logistic Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000927683. Wysokość kapitału zakładowego 1 341 000,00 zł.

Zarząd spółki