Magazyn, jako kluczowy element w łańcuchu dostaw – jak sprawnie zarządzać magazynem?

Magazyn jest kluczowym elementem w łańcuchu dostaw, dlatego sprawne zarządzanie nim w największym stopniu przekłada się na poprawny przebieg procesu logistycznego.

Efektywne zarządzanie magazynem: Kluczowe aspekty i optymalizacja przestrzeni

Zanim przejdziemy do systemów, które w dużej mierze ułatwiają zarządzanie magazynem, warto skupić się na kluczowym aspekcie, czyli na samym obiekcie. Już na etapie planu budowy magazynu należy zastanowić się, jak powinien wyglądać, aby sprzyjać efektywności pracy. Bardzo ważną kwestią jest rozplanowanie oraz maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej. Dokładne opisanie oraz rozlokowanie produktów, nie tylko pomoże łatwiej do nich dotrzeć, ale również wpływa na utrzymanie porządku. Przyjmowanie lub wydawanie produktów będzie przebiegało znacznie szybciej, jeżeli każdy produkt będzie znajdował się na odpowiednim miejscu, w odpowiedniej strefie. Nie należy zapominać, że drogi transportowe również przyczyniają się do zwiększenia wydajności pracy. Aktualnie obowiązkowym wyposażeniem nowoczesnych magazynów są wózki widłowe. Znajdują one zastosowanie przy pracach załadunkowych, rozładunkowych i transportowych, dlatego niezwykle ważne jest ich optymalne wykorzystanie oraz sprawowanie kontroli, aby zapewnić najwyższy poziom wydajności oraz bezpieczeństwa pracowników. Szerzej o wózkach widłowych, ich rodzajach i przeznaczeniu dowiecie się z artykułu Wózki widłowe — podstawa funkcjonowania magazynu logistycznego. Kolejnym aspektem wpływającym na sprawne zarządzanie magazynem są formy składowania towaru — regały, palety, antresole czy inne formy, których wybór zależy od rodzaju asortymentu, jaki będzie przechowywany, sprzętu, którym dysponuje firma oraz wybranego sposobu zarządzania gospodarką magazynową.

Sposoby składowania towaru: FIFO, LIFO i FEFO w praktyce magazynowej

Większość magazynów funkcjonuje w oparciu o trzy sposoby składowania towaru — FIFO, LIFO oraz FEFO. Wybór jednej z wymienionych zasad w największym stopniu zależy od typu produktu, który zostaje przyjmowany. Zasada FIFO — pierwsze przyszło, pierwsze wyjdzie, największy nacisk kładzie na czas przechowywania towaru. Odwrotnością FIFO jest LIFO — ostatnie przyszło, pierwsze wyjdzie. Ta zasada stosowana jest w przypadku produktów niestarzejących się. Trzecią zasadą jest FEFO, pierwsze traci ważność, pierwsze wyjdzie, która stosowana jest przy asortymencie o ograniczonym terminie ważności.

Systemy informatyczne w zarządzaniu magazynem

W sprawnym zarządzaniu magazynem świetnie sprawdzają się systemy informatyczne takie jak system WMS, który wspiera organizację przebiegu przyjęcia towarów, optymalizację sposobu składowania, przebieg procesu etykietowania i kompletację oraz aktualizację informacji o stanie zasobów w magazynie. Więcej informacji o zastosowaniu systemu WMS możecie przeczytać w jednym ze wcześniejszych wpisów – Program WMS jako wsparcie w zarządzaniu magazynem. Pamiętajmy, że systemy są wsparciem dla pracy człowieka, dlatego zorganizowana, wykwalifikowana i zmotywowana kadra pracownicza odgrywa bardzo ważną rolę w logistyce magazynowej.

Jak zwiększyć efektywność zarządzania magazynem?

Podsumowując, zarządzanie magazynem to niekończący się proces, na który wpływ ma wiele aspektów. Rozwój technologii wpływa na usprawnianie oraz optymalizowanie operacji zachodzących na magazynie. Jednak, aby skutecznie zarządzać oraz poprawiać efektywność procesów logistycznych niezwykle ważna jest identyfikacja obecnego stanu, oraz wyznaczenie celów dzięki którym, krok po kroku, przedsiębiorstwo będzie mogło zwiększać efektywność działań zachodzących w obrębie logistyki magazynowej.