System ERP w logistyce magazynowej

Pod pojęciem logistyki magazynowej kryją się procesy przyjęcia towaru, jego przechowywania, kompletne przygotowanie zamówień oraz wysyłka tych zamówień. Proste? Nie, jeśli każde z tych zagadnień dokładnie zdefiniujemy, rozłożymy na czynniki pierwsze i wskażemy czynności, jakie w ich ramach trzeba wykonać. Należy również wziąć pod uwagę, że w przedsiębiorstwie opartym na usługach logistycznych, najmniejszy błąd może słono kosztować, a efektywność wdrożonych procesów traktowana jest priorytetowo.

Wydajna praca magazynu wymaga optymalizacji wszystkich aspektów jego funkcjonowania. Wciąż wdrażane są nowoczesne rozwiązania mające na celu wspomnianą optymalizację procesów. Poziom oferowanych usług musi pozostać wysoki, jednocześnie koszty tych działań nie mogą wzrastać — dąży się do ich minimalizowania.

System ERP: Nowoczesne narzędzie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa

Bezpowrotnie minęły czasy, gdy logistyka magazynowa opierała się na ręcznie sporządzanych notatkach. Nowoczesne systemy informatyczne zastąpiły notesy i długopisy. Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ang. enterprise resource planning – ERP) to nie tylko metoda zarządzania zasobami, ale też określenie nazwy systemów informatycznych służących temu celowi.

Jednym z takich systemów jest system ERP. To rodzaj oprogramowania informatycznego służącego do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Przy jego pomocy możliwe jest nie tylko planowanie działań, ale również koordynowanie przepływem informacji i danych pomiędzy działami danej firmy.

System ERP w logistyce magazynowej

Moduły systemu ERP: Kluczowe funkcjonalności dla branży logistycznej

System ERP posiada budowę modułową, co oznacza, że składa się ze współpracujących ze sobą, choć raczej od siebie niezależnych aplikacji, których praca opiera się na dostępie do zazwyczaj jednej bazy danych. Taka architektura systemu sprawia, że sam system łatwo jest dostosować do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa.

Poszczególne moduły systemu ERP mogą dotyczyć samej logistyki, administracji i finansów, kadr, zarządzania projektami, kontroli jakości bądź czynności konserwacyjnych urządzeń wykorzystywanych w firmie. Nas oczywiście najbardziej interesują moduły związane z samą logistyką. Dotyczą one produkcji, magazynowania, zaopatrzenia oraz sprzedaży. System ERP obsługuje złożenie zamówienia, zarządza kontaktem z dostawcą, rejestruje moment przybycia towaru, znakuje go unikalnym oznaczeniem SKU, aktualizuje na bieżąco stan zapasów, przyjmuje i przetwarza zamówienia, prowadzi rejestr towarów wydawanych z magazynu, bierze udział w zatwierdzaniu faktur dla dostawców oraz przy realizacji płatności.

Integracja ERP i WMS: Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw

ERP nie jest kompletnym systemem sprawowania kontroli nad łańcuchem dostaw. Co prawda może być stosowany samodzielnie, jednak dopiero jego integracja z systemem WMS (Warehouse Management System), umożliwiającym realizację bardziej zaawansowanych operacji logistycznych, sprawia, iż oba systemy pracują maksymalnie efektywnie (temu systemowi poświęcimy osobny artykuł).

Ogromną zaletą wdrożenia systemu ERP w firmie jest ujednolicenie sposobu przeglądania danych, usprawnienie procesów biznesowych, szybka realizacja zamówień, sprawny przepływ informacji i danych oraz przede wszystkim optymalizacja procesów zarządzania zapasami, co jest kluczowe w przypadku zarządzania magazynem logistycznym. Pomaga zachować wysoki poziom obsługi klienta, zarządzania zasobami ludzkimi oraz księgowością.

Obecnie nie wyobrażamy sobie naszego funkcjonowania bez dostępu do możliwości, jakie daje nam korzystanie z nowoczesnych aplikacji oraz do internetowych baz danych, mediów społecznościowych czy wybranych zdobyczy technologii. Nasze życie codzienne i zawodowe coraz ściślej jest skorelowane z konkretnymi systemami informatycznymi oraz nowoczesnymi urządzeniami. Zasada ta dotyczy również branży logistycznej. Efektywna praca współczesnego, dużego magazynu logistycznego, bez wdrożonych systemów informatycznych, nie byłaby już możliwa.