Rodzaje magazynów i ich klasyfikacja

Nasze wyobrażenia na temat tego, jak wygląda magazyn, mogą się diametralnie od siebie różnić. Dla jednego będzie to wielka, zautomatyzowana hala, dla drugiego budynek gospodarczy na terenach wiejskich — i w każdym przypadku faktycznie obiekty te można nazwać magazynami. 

Jako, iż ludzie uwielbiają wszystko klasyfikować, definiować i zliczać, istnieje oczywiście ogólnie przyjęta definicja tego, czym jest magazyn oraz szereg klasyfikacji jego funkcji. Jak to zazwyczaj bywa, klasyfikacja nie sprowadza się do jednego, spójnego i ogólnie przyjętego systemu. Podziałów dokonuje się ze względu na szereg wytycznych, które tworzą odrębne klasyfikacje dla każdego z nich.

Rodzaje magazynów: klasyfikacja według zastosowania

Magazyny można podzielić uwzględniając ich różnice w zakresie lokalizacji, cech specyficznych samego budynku, stopnia zautomatyzowania czy też rodzaju systemów magazynowych, jakie zostały wdrożone do pracy w nim. Podział, któremu chcemy się bliżej przyjrzeć w tym artykule, to podział ze względu na zastosowanie magazynu. Pod tym względem możemy wyróżnić następujące rodzaje magazynów: tranzytowy, dystrybucyjny, produkcyjny, zaopatrzeniowy, konsolidacyjny oraz kompletacyjny.

Magazyny tranzytowe: Ogniwa łańcucha dostaw i składowania tymczasowego

Magazyny tranzytowe (zwane również buforowymi) to miejsca tymczasowego składowania towarów. Są strategicznym ogniwem łańcucha dostaw, znajdującym się pomiędzy miejscem dystrybucji a klientem. Od sprawnego funkcjonowania procesów w magazynie tranzytowym zależy czas realizacji całego zlecenia. To miejsca, które cechuje duża rotacja różnorodnych towarów, składowanie jest krótkoterminowe, a w samym magazynie zachodzi szereg procesów logistycznych, takich jak konsolidacja czy dekonsolidacja przesyłek. Tego typu magazyny należą często do firm posiadających duży asortyment, zaliczanych do branż z zakresu e-commerce. Jednocześnie coraz większą popularnością cieszy się zlecanie tego typu usług na zewnątrz, zamiast utrzymywanie własnego magazynu na wyłącznie swoje potrzeby. Nasza firma LCL Logistic oferuje pełen zakres usług logistycznych dla klienta e-commerce, odpowiadając na rosnące potrzeby rynku.

Magazyny dystrybucyjne: Skoncentrowane na efektywnej dystrybucji produktów

W przeciwieństwie do powyższego typu obiektów, w magazynach dystrybucyjnych występuje mniejsza różnorodność składowanych towarów, koncentrując się na produktach, na które jest największy popyt na obszarze działalności firm obsługiwanych przez magazyn, bądź do których magazyn należy. Rotacja w dalszym ciągu pozostaje wysoka, jednak składowanie dotyczy zazwyczaj tej samej jednostki asortymentowej. Łączy się to z mniejszą ilością procesów logistycznych koniecznych do wdrożenia. Magazyny dystrybucyjne są ulokowane maksymalnie blisko klienta końcowego, ich główną rolą jest zapewnienie zapasu produktów. Ładunki trafiają do nich bezpośrednio z zakładów produkcyjnych.

Rodzaje magazynów i ich klasyfikacja

Magazyny produkcyjne: Zaopatrywanie linii produkcyjnej w surowce i komponenty

Lokalizacja jest również strategiczną cechą magazynów produkcyjnych (zaopatrzeniowych). Jednak w przeciwieństwie do magazynów dystrybucyjnych, znajdujących się jak najbliżej klienta kluczowego, magazyny produkcyjne zlokalizowane są w pobliżu fabryk, często posiadając z nimi połączenie za pomocą systemu przenośników paletowych. Rolą tego typu magazynu jest zaopatrywanie na bieżąco linii produkcyjnej we wszystkie niezbędne surowce, półprodukty i komponenty. W tych obiektach składowane są materiały niezbędne do produkcji.

Magazyny kompletacyjne: Szybkie skompletowanie zamówień według wytycznych klienta

Magazyny kompletacyjne to kolejne centra logistyczne skoncentrowane na zapewnieniu sprawnego i szybkiego procesu przygotowywania zamówień wedle wytycznych klienta. Towary w takim obiekcie dzielone są na obszary magazynowe oraz przypisywane do poszczególnych pojemników magazynowych, oraz najczęściej uzupełniane z magazynu zaopatrzeniowego. Towar nie jest w całości pobierany z pojemników, lecz tylko w części niezbędnej do skompletowania przesyłki. W magazynach tego typu umieszczane są systemy składowania, które pozwalają na bezpośredni dostęp do ładunków oraz pobranie dowolnej części asortymentu sprawnie i szybko. Regały obsługiwane są ręcznie lub poprzez automatyczne systemy. Wszystko w celu optymalizacji czasu pracy oraz przestrzeni służącej do składowania przy maksymalnym obniżeniu kosztów.

Magazyny konsolidacyjne: Przyspieszenie wysyłek i minimalizacja kosztów transportu

Kolejnym rodzajem magazynu, którego główną funkcją jest przyspieszenie wysyłek oraz uniknięcie pomyłek przy grupowaniu ładunków, jest magazyn konsolidacyjny. To centra, w których obsługiwana jest wysoka liczba zamówień, jednak liczba jednostek asortymentowych jest niewielka a rotacja ładunków niska. Towary są składowane według trasy przejazdu, klienta końcowego czy jednostki asortymentowej, co ma za zadanie przyspieszyć proces wydawania towaru z magazynu. Magazyny tego typu zazwyczaj są wysoce zautomatyzowane. Poprzez grupowanie wielu towarów w jednej przesyłce, znacząco obniża się koszta transportu zlecenia. Usługi centrów logistycznych tego typu to również świetna opcja dla klienta z branży e-commerce, dla którego sprawna realizacja wielu indywidualnych zleceń to kwestia priorytetowa.

Wybór systemu magazynowania

Decyzja o wyborze konkretnego systemu magazynowania zależy głównie od strategii logistycznej firmy oraz od parametrów i możliwościach przystosowania samych powierzchni magazynowych. Musi być ona poprzedzona analizą tych uwarunkowań, a także dostosowana do potrzeb rynku, na którym chcemy działać, odpowiadają na potrzeby jego klientów. Żadne z rozwiązań nie będzie idealne, każde będzie posiadało swoje wady i zalety, chodzi o to, by było maksymalnie dostosowane do potrzeb konkretnego obiektu logistycznego, usprawniając procesy w nim zachodzące. Rola logistyki w transporcie i składowaniu jest dziś ogromna, bez niej nasz świat nie posiadałby kształtu, w jakim obecnie go znamy. Warto mieć tego świadomość i wiedzieć, jak ważne są czynności planowania oraz optymalizacji transportu ładunków.