Poziom stanów magazynowych, a usprawnienie procesów logistycznych

Jeszcze do niedawna to logistyka Just in Time królowała w branży e-commerce. Jednak wydarzenia, które miały miejsce uwydatniły wady tej koncepcji, a przedsiębiorstwa coraz częściej skłaniają się do zwiększenia ilości gromadzonych zapasów produktów czy materiałów.

Czym są poziomy stanów magazynowych?

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym są poziomy stanów magazynowych? Najogólniej mówiąc, jest to ilość produktów, którymi dysponuje przedsiębiorstwo. W ramach tego zagadnienia możemy wyróżnić maksymalny oraz minimalny zapas magazynowy. Minimalny zapas oznacza dysponowanie taką ilością produktów, aby móc zrealizować wszystkie zamówienia. Natomiast maksymalny określa liczbę produktów, którą można składować w magazynie tak, aby nie generowały dodatkowych kosztów.

Poziom stanów magazynowych

Właściwy poziom stanów magazynowych

Skoro wyjaśniliśmy podstawowe zagadnienia, należy rozwinąć, czym jest ten właściwy poziom zapasu. Jest to ilość produktów, która bez generowania dodatkowych kosztów składowania, oraz zamrażania pieniędzy wystarczyła na realizację złożonych przez klientów zamówień w czasie pomiędzy dostawami. A także przemyślany bufor zapasów w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń i w celu zminimalizowania ryzyka opóźnienia kolejnych dostaw.

Niezbędnym elementem jest analiza oraz aktualizowanie posiadanych stanów magazynowych. Z punktu operatora logistycznego największą zaletą utrzymania właściwych stanów magazynowych jest to, że sprzyja lepszej organizacji wszystkich działań zachodzących na magazynie, a do tego z pomocą przychodzi system WSM, o którym już nieraz wspominaliśmy. Zwiększenie organizacji panującej na magazynie przełoży się na czas realizacji zamówień oraz  ograniczenie ilości popełnianych błędów, a co za tym idzie zmniejszeniem reklamacji.

Koszty nadmiarowych stanów magazynowych

Nie od dzisiaj wiadomo, że przechowywanie większej ilości zapasów produktów, półproduktów oraz materiałów generuje dodatkowe koszty, a nadrzędnym celem każdego przedsiębiorstwa jest minimalizowanie kosztów, przy jednoczesnej maksymalizacji zysku. Z tego względu bieżąca analiza zapasów pozwala na efektywne zarządzanie ich bieżącym stanem, tak aby każde zamówienie zostało zrealizowane w jak najkrótszym czasie dbając o każdy szczegół.