Bezpieczeństwo produktów spożywczych na magazynie

Składowanie produktów na magazynie nie ogranicza się tylko i wyłącznie do przyjęcia towaru, obowiązuje szereg zasad i przepisów dotyczących jego przechowywania. W niniejszym wpisie skupimy uwagę na produktach spożywczych, a dokładnie, jakie warunki należy zapewnić, aby przechowywana żywność była bezpieczna. 

Przechowywanie i transport towaru

Elementy, na których przechowywana jest żywność, czyli różnego rodzaju półki, czy regały powinny być gładkie. Nie mogą zawierać żadnych wyszczerbień, ponieważ małe zakamarki narażone są na gromadzenie się kurzu oraz brudu. Zdecydowanie zabronione jest trzymanie tego typu produktów na podłodze. Ważne jest odpowiednie zabezpieczenie żywności, którą należy przechowywać w pudełkach lub pojemnikach. Transport wewnętrzny produktów spożywczych na magazynie to kolejny element, na który należy zwrócić uwagę. W naszych magazynach wykorzystujemy wózki widłowe wyposażone w baterie litowo-jonowe, które pozwalają nie tylko na wyeliminowanie szkodliwych spalin, ale również przystosowane są do transportu w chłodniach, gdzie temperatura wynosi poniżej 0 stopni. Natomiast powierzchnia ładunkowa środka transportu, na którą trafi towar, musi być zdezynfekowana, czysta i wolna od ciał obcych.

Porządek na magazynie

W momencie, gdy firma decyduje się na przechowywanie produktów spożywczych na magazynie, utrzymanie porządku oraz czystości to podstawa. Każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad dotyczących higieny. Przy każdym wejściu na magazyn, pracownicy muszą dokładnie umyć dłonie, a przy kontakcie z żywnością konieczne jest korzystanie z rękawiczek ochronnych oraz czepków na głowę i brodę…

Bezpieczeństwo produktów spożywczych na magazynie

Temperatura i wilgotność na magazynie

W zależności od rodzaju produktów, towar można przechowywać w magazynach chłodzonych lub niechłodzonych. Wybór rodzaju pomieszczenia zależy od typu towaru. Produkty o dłuższym terminie spożycia mogą być przechowywane w niechłodzonych magazynach, natomiast produkty, które są narażone na szybszy proces psucia, koniecznie wymagają pomieszczenia chłodzonego. 

Odpowiednia temperatura, wilgotność, a nawet światło ma wpływ na smak, zapach i strukturę produktów. Wartość poszczególnych parametrów, w jakich powinien być przechowywany towar, uzależniony jest od magazynowanego produktu oraz zaleceń producenta.

Wsparcie technologiczne magazynu

Na pomoc firmom logistycznym, które przyjmują produkty wymagające odpowiedniej temperatury oraz wilgotności przychodzą systemy oraz czujniki, które muszą posiadać świadectwo wzorcowania oraz być regularnie kalibrowane. Dzięki wspomnianym czujnikom jest możliwość ścisłej kontroli parametrów przez cały okres magazynowania produktów. Bieżąca analiza punktów zagrożeń, czyli CCP – krytycznych punktów kontrolnych, pozwala na zidentyfikowanie występowania odchyleń od normy oraz szybką reakcję.

W LCL Logistic wykorzystywany system WMS umożliwia łatwiejsze stosowanie zasady FEFO (First Expired – First Out) –  “pierwsze traci ważność, pierwsze wyjdzie”. Wykorzystując tę zasadę, unikamy sytuacji, gdzie produkty, których termin przydatności spożycia minął, pozostaną na magazynie, a następnie trafią do utylizacji. Wykorzystywanie wymienionych elementów pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa żywności, a co za tym idzie utrzymanie wysokiej jakości produktów, które następnie trafią na półki sklepowe i do finalnie do konsumenta.

Podsumowanie

Podsumowując, firmy logistyczne muszą spełnić szereg wymogów, aby móc przechowywać produkty spożywcze na magazynie. Oczywiście jest to jak najbardziej zrozumiałe, ponieważ tego typu produkty, w przypadku nawet niewielkiego zaniedbania, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, a w szczególnych przypadkach nawet życia. W przedsiębiorstwach specjalizujących się przechowywaniem produktów spożywczych powoływany jest zespół ds. bezpieczeństwa i żywności lub zespół ds. HACCP, który nie tylko dba o powierzony towar, ale również pilnuje, aby normy z zakresu HACCP/ISO 22000, których certyfikacja jest wymagana aby móc przechowywać żywność – były spełnione.