Magazyn klasy A. Co to oznacza?

Żyjemy w świecie pełnym klasyfikacji, podziałów na grupy, specyfikacji produktów, przyznawania ocen i punktów. Wszystko musi zostać zdefiniowane, poznane, policzone. Hotelom i restauracjom przyznajemy określoną ilość gwiazdek, uczniom w szkole oceny i punkty, dorosłym osobom stopnie naukowe, produktom oraz usługom certyfikaty jakości… i można by tak długo wymieniać.

Klasyfikacja magazynów

Klasyfikacja dotyczy również obiektów magazynowych — ich standard określają poszczególne klasy. Jednocześnie należy podkreślić, iż nie istnieje na ten moment jedna, powszechnie przyjęta typologia, tak więc dany magazyn może zostać przypisany do różnych klas w zależności od klasyfikacji, według której jest definiowany. Na potrzeby tego artykułu, będziemy posługiwać się najpowszechniej przyjętą klasyfikacją.

Magazyny to nic innego jak obiekty budowlane, które zostały przystosowane do przechowywania różnego rodzaju produktów i materiałów oraz mogące posiadać infrastrukturę pozwalającą na świadczenie dodatkowych usług logistycznych.

Wyróżnia się cztery główne klasy magazynów: A, B, C i D oraz dwie podklasy celem podkreślenia indywidualnych cech magazynu: A+ oraz B+. Przy klasyfikacji bierze się pod uwagę cechy jakościowe i techniczne takie jak wysokość sufitów, wentylacji, oświetlenia, systemów alarmowych, rodzaj posadzki, dostęp do parkingów oraz głównych dróg. Znaczenie ponadto ma stopień mechanizacji operacji logistycznych, dostępne opcje składowania, funkcjonalności przestrzeni, ilość bram, a także wielkość i konstrukcja budynku.

Magazyn Klasy D

Magazyny klasy D służyć mogą jedynie do przechowywania surowców produkcji przemysłowej, metali, gumy, wyrobów z tworzyw sztucznych, paliw, smarów itp. Ich przebudowa oraz próby przystosowania do pełnienia innych funkcji nie są raczej możliwe, a już z pewnością nie są opłacalne. Wyburzenie takiego budynku i wybudowanie nowego często jest bardziej rentowne. Magazyny klasy D to zazwyczaj budynki rolnicze, stodoły, hangary, piwnice oraz garaże — nieposiadające ogrzewania, w których przechowywane mogą być materiały o małej rotacji.

Magazyn klasy C

Magazyny klasy C to obiekty, które nie powstały w celu obsługi magazynowej i wymagają naniesienia zmian techniczo-konstrukcyjnych, takich jak zdemontowanie zainstalowanego sprzętu, montaż bram, budowa podjazdów oraz ramp, przebudowa podłóg i ścian, inwestycja w systemy bezpieczeństwa oraz wentylacji. Jednocześnie budynki te spełniają wymagania takie jak: wysokość użytkowa wewnętrznych części powyżej 4 metrów, podstawowy system przeciwpożarowy, posiadanie pola manewrowego dla pojazdów ciężarowych, podłogi betonowe bądź z asfaltu. Magazyn klasy C to zazwyczaj stary, wielkopowierzchniowy obiekt przemysłowy jak przykładowo zajezdnia samochodowa.

Magazyn klasy B i B+

Z kolei pomieszczenia magazynowe wybudowane w okresie PRL-u, w tamtych czasach spełniające wszystkie wymogi, jednak niemodernizowane przez lata, wymagające korekt zwiększających funkcjonalność obiektu oraz podnoszących jakość systemu zabezpieczeń, to magazyny klasy B. Pomieszczenia te posiadają utwardzone podłoże, system grzewczy (choć często przestarzały i nieopłacalny) oraz podstawowe, często archaiczne urządzenia obsługi magazynowej. Podklasa magazynu B+ informuje o tym, iż dany obiekt nie spełnia zaledwie 2-3 kluczowych parametrów, by stać się magazynem klasy A, wymaga modernizacji i czasami drobnej przebudowy.

Magazyn Klasy A w LCL Logistic

Magazyn Klasy A

By stać się magazynem najwyższej klasy A, obiekt musi spełniać szereg norm w zakresie bezpieczeństwa oraz przystosowania zarówno pod względem magazynowania jak i kwestii zaplecza socjalnego dla pracowników. Wysokość ścian takiego magazynu to minimum 10 metrów a jego konstrukcja jest żelbetowa bądź prefabrykowana metalowa. Posadzka wewnętrzna w magazynie musi być przeciwpyłowa, o nośności minimum 5 ton na metr kwadratowy. Wiek takiego obiektu nie może przekraczać 20-30 lat. Magazyny klasy A spełniają normy wyższej odporności ogniowej, posiadają nowoczesne systemy przeciwpożarowe, wentylację oddymiającą, dzienne oświetlenie, monitoring, system komunikacji światłowodowej. Słowem: to obiekt o najwyższym standardzie zarówno pod względem zastosowanych wewnątrz rozwiązań, jak i samej konstrukcji. Podklasa A+ różni się od klasy A jedynie lokalizacją: podczas gdy obiekty klasy A ulokowane są najczęściej w strefach przemysłowych miast, te z oznaczeniem A+ wybudowane zostały z dala od zabudowań mieszkalnych, za to z dostępem bezpośrednim do głównych dróg szybkiego ruchu czy autostrad.

Magazyn Klasy A w LCL Logistic

Magazyny LCL Logistic to nowoczesne powierzchnie, posiadające oczywiście wysoką klasę jakości A oraz oferujące pełną obsługę logistyczną swoim klientom. Celem przedsiębiorstwa jest możliwość kompleksowej realizacji najbardziej wymagających projektów na najwyższym poziomie, a by mieć ku temu możliwość, potrzebny jest nowoczesny magazyn z szeregiem innowacyjnych rozwiązań oraz odpowiednio przeszkoloną załogą pracowników. Dodatkowo w tej samej lokalizacji co LCL Logistic, mieści się jej siostrzana spółka LCL Spedition, zajmująca się transportem i spedycją, co stanowi dodatkowy atut dla obu firm oraz korzyść dla klientów korzystających z usług spółek.