Historia logistyki… Jak to wszystko się zaczęło?

Na początku było słowo? W przypadku rozwoju jakiejkolwiek dziedziny nauki, najprawdopodobniej wszystko się zaczynało od pytania. Kim jest człowiek (filozofia), jak wygląda nasze ciało wewnątrz (medycyna), czy naszą planetę zamieszkiwały inne gatunki zwierząt niż obecnie (paleontologia), czym jest byt (fizyka)… oraz jak przemieszczać wojska armii równocześnie stale ją zaopatrując w broń, wodę, pożywienie i leki (logistyka)?

Historia logistyki a wojsko

Tak, tak, z pewnością wielu z was zdziwi fakt, iż historia logistyki jest ściśle związana z historią wojskowości. Armia potrzebowała stałego zaopatrzenia a od powodzenia misji wojskowych zależały losy danego kraju, więc procesy logistyczne z tym związane stanowiły sprawę najwyższej wagi. Uznaje się, że twórcą pierwszego systemu logistycznego był Aleksander Wielki, tak więc logistyka jest prawie tak stara jak stara jest sztuka wojenna. Termin „logistyka” został użyty w dziele z X wieku o tytule „Sumaryczne wyłożenie sztuki wojennej” autorstwa bizantyjskiego cesarza Leontosa VI. Odnosił się on głównie do sprawnej realizacji wypłaty żołdu, dostarczania sprzętu i zapewnienia potrzeb żołnierzy, a także do ustalenia strategii walki z przeciwnikiem.

Dopiero czasy II wojny światowej okazały się przełomowym etapem w historii logistyki. Rząd Stanów Zjednoczonych powołał zespoły specjalistów pracujących nad rozwojem matematycznych modeli planowania, które miały znaleźć praktyczne zastosowanie w rozwiązywaniu problemów z zaopatrzeniem amerykańskiej armii.

Historia logistyki a wojsko

logistyka do celów cywilnych

Musiało minąć jeszcze trochę czasu, by zaczęto stosować logistykę do celów cywilnych. Dopiero w 1956 roku (!!!) opublikowano wyniki badań nad związkiem kosztów transportu lotniczego z kosztami przechowywania zapasów danych towarów podczas ich dystrybucji. To moment, gdzie sama logistyka nabrała kształtu, w którym znamy ją współcześnie, jako procesy planowania działań związanych z magazynowaniem oraz przepływem towarów i informacji.

W tym momencie należy zaznaczyć, iż historia logistyki w swym szerokim pojęciu nie jest tożsama z rozwojem samej logistyki magazynowej, ponieważ ludzie zaczęli przechowywać produkty, od kiedy powstało rolnictwo i pojawiła się potrzeba umieszczania gdzieś zapasów. Pierwsze magazyny były najprawdopodobniej spichlerzami na zboże oraz żywność — w tej formie rozpowszechnione były już w starożytnym Egipcie. Z czasem zaczęto wydzielać poszczególne pomieszczenia — oddzielnie na broń, odzież oraz artykuły spożywcze.

Z czasem magazyny zaczęły służyć również jako miejsce handlu i źródło zysku. Epoki średniowiecza i renesansu przyniosły znaczny wzrost liczby magazynów. Natomiast po rewolucji przemysłowej liczba osób zamieszkujących miasta wzrosła tak gwałtownie, że aby zaopatrzyć ich obywateli, zaistniała konieczność powstania większej ilości magazynów oraz zorganizowania sprawnych łańcuchów dostaw. Na terenie Polski pierwsze magazyny powstały dopiero na przełomie XVII i XIX wieku.

Obiekty na wzór kompleksów logistycznych, jakie znamy we współczesnej formie, powstały jako pierwsze w USA w latach trzydziestych XX wieku. Służyły nie tylko przechowywaniu towarów, ale także stały się centrum dystrybucji i logistyki w szerokim rozumieniu tego terminu.

Początkowo najnowocześniejsze i najlepiej wyposażone były oczywiście magazyny budowane na potrzeby armii oraz przemysłu. Magazyny żywności stawiano wielopiętrowe, stopniowo później odchodząc od tej niewygodnej w eksploatacji formy.

Nowoczesna logistyka magazynowa

Rozkwit nowoczesnej logistyki magazynowej datuje się na XX wiek, jest on ściśle związany z rozwojem przemysłu, technologii i gospodarki, a także wzrostem liczby ludności na świecie. 

Pandemia COVID 19 i konieczność izolacji oraz zachowania dystansu społecznego wpłynęła silnie na rozwój branży e-commerce. Niektóre firmy zrezygnowały z utrzymywania własnych powierzchni magazynowych oraz zatrudniania pracowników do obsługi ich, zlecając magazynowanie i obsługę dystrybucji centrom logistycznym. Popyt na magazyny znacząco wzrósł, odpowiadając na rosnące potrzeby wspomnianej branży e-commerce. Wiele firm logistycznych powiększyło swoje powierzchnie magazynowe — stało się tak również w przypadku naszej firmy LCL Logistic

Jak wspomnieliśmy na początku artykułu, wszystko zaczęło się od pytania. Obecnie, po tysiącach lat rozwoju i przy aktualnym rozkwicie branży logistycznej, wciąż się do pytania sprowadza. Pytanie to dotyczy już nie tylko aktualnego stanu rzeczy, lecz ewentualnych przyszłych jego form. Dokąd zmierzasz logistyko — chciałoby się zapytać.  Logistyka oczywiście milczy, a i mądre głowy tego świata szklanej kuli nie posiadają, by na pytania takie udzielać odpowiedzi. Jedno jednak zdaje się być pewne — branża logistyczna dynamicznie się rozwija, w czym sprzyja rozwój technologii. Z pewnością też nie utraci ona swej roli w ciągłym rozwoju światowej gospodarki, dopóki istnieje ludzkość.