Logistyka a spedycja… Czy to nie to samo?

Czy pojęć logistyka i spedycja możemy używać zamiennie, tak jak to czyni wiele osób niezwiązanych kompletnie z branżą transportową? Specjalistyczna terminologia z zakresu wielu dziedzin funkcjonuje w powszechnym obiegu, większość z nas regularnie spotyka się z określeniami, których znaczenia, jak się okazuje, po prostu nie zna lub mylnie definiuje.

Logistyka i spedycja — te terminy zdecydowanie nie są synonimami, choć wyjaśniając znacznie jednego, trudno pominąć drugie, tak ściśle są ze sobą skorelowane.

Jaka więc jest różnica pomiędzy logistyką a spedycją?

Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest logistyka oraz jakie są jej obszary działania oraz cele. Główne zadania pracownika logistyki to projektowanie, wdrażanie, realizacja, nadzór oraz kontrola. Ogólne pojęcia oznaczające bardzo szeroki zakres działań. Równocześnie pierwszy aspekt, w którym uwidacznia się różnica pomiędzy logistykiem a spedytorem, ponieważ do głównych zadań tego drugiego należeć będą wszelkie działania, mające na celu sprawną organizację przewozu towarów, czyli skupione na momencie samego transportu.

Działania w zakresie logistyki obejmują:

 • ustalanie prognoz popytu,
 • wielopłaszczyznową obsługę klienta,
 • sprawny przepływ informacji oraz czynności negocjacyjne,
 • bieżącą pieczę nad stanem zapasów,
 • realizację zamówień,
 • procesy dotyczące zaopatrzenia oraz pakowania,
 • obsługę reklamacji oraz zwrotów,
 • transport, stałą współpracę z przewoźnikami,
 • składowanie, kontrolę pracy magazynów,
 • zarządzanie ewentualnymi odpadami.

Pracownik działu logistyki musi posiadać pełną wiedzę na temat ładunku  — już na etapie planowania należy zadbać o eliminację błędów, które mogą wywołać straty finansowe, a także dołożyć wszelkich starań, by zapewnić optymalną trasę oraz warunki przewozu towarów. Zarządzanie magazynem to ważna funkcja pracy logistyka, w przypadku naszej firmy — LCL Logistic — to wręcz kluczowe zadanie naszych pracowników.

Poza doświadczeniem w zakresie technologii przeładunkowych i transportowych, logistyk powinien posiadać zdolność projektowania procesów logistycznych, a także wiedzę z zakresu marketingu, informatyki, ekonomii a nierzadko również podstaw prawa.

Logistyka a spedycja

Współpraca z firmą spedycyjną

Współpraca z firmą spedycyjną oraz przewoźnikiem to podstawa funkcjonowania każdego operatora usług logistycznych. W przypadku naszej firmy jesteśmy w wyjątkowo komfortowej sytuacji, współpracując z naszą siostrzaną spółką LCL Spedition, posiadającą własną flotę pojazdów, z siedzibą mieszczącą się w tej samej lokalizacji, co LCL Logistic.

Mówiąc o różnicach pomiędzy logistyką a spedycją, warto jeszcze raz podkreślić, że spedycja skupiona jest na samym momencie transportu, a obszar działania logistyki dotyczy także przemieszczania się ludzi oraz informacji, nie tylko towarów. Logistyk zajmuje się nie tylko transportem, ale też szeroko rozumianą organizacją oraz zarządzaniem działaniami.

Spedycja natomiast to działania czysto organizacyjne, ich obszar jest praktyczny, nastawiony na optymalizację procesów transportu towarów — dodatkowo przewozy osobowe nie dotyczą branży spedycyjnej. 

Główne obszary działania i jednocześnie zadania specjalisty od spraw spedycji to:

 • doradztwo w zakresie usług spedycyjnych,
 • przyjmowanie zleceń, aktywne wyszukiwanie ich,
 • wybór najbardziej odpowiednich środków transportu, 
 • organizacja całego procesu transportu,
 • koordynowanie procesu spedycyjnego — od chwili kontaktu z klientem, po rozliczenia dokumentacyjne,
 • monitoring trasy, dynamiczne reagowanie na problemy pojawiające się na trasie w trakcie realizacji zlecenia,
 • sporządzanie i zarządzanie dokumentacją taką jak umowy spedycyjne, listy przewozowe; ścisła kontrola dokumentów transportowych,
 • przygotowanie przesyłek do odpraw celnych oraz odpowiednie ubezpieczenie go.

Logistyka a spedycja

Jak więc widzicie, różnice pomiędzy tym, jakie obszary działań dotyczą logistyki, a jakie spedycji, są wyraźne — jednocześnie obie te branże pozostają ze sobą w ścisłej zależności. Zakres działania spedycji jest węższy, nieco bardziej specjalistyczny, logistyka obejmuje swoim zasięgiem szerszy obszar. O sukcesie w którejkolwiek z tych dziedzin, nie może być mowy bez sprawnej współpracy obu z nich.